Root » » Nove mjere zaštite za pružatelje taxi usluga

Nove mjere zaštite za pružatelje taxi usluga

Objavio: BracOnline | 22. 03. 2020.

Nove mjere zaštite za pružatelje taxi usluga koronavirus slike otok Brač Online
I. Pružatelji usluge taxi prijevoza obavezni su provoditi sljedeće mjere zaštite:
1. provoditi čestu higijenu ruku dezinfekcijskim sredstvima koja sadrže 70% alkohola (na način da se protrljaju ruke ako nisu vidno prljave, odnosno ako su prljave oprati ih sapunom i vodom u trajanju od 20-ak sekundi, a zatim protrljati dezinfekcijskim sredstvom;
2. izbjegavati dodirivanje očiju, nosa, usta;
3. održavati distancu u svakodnevnom kontaktu.

II. Pružatelji usluge taxi prijevoza, od dana donošenja ove Odluke, obavezni su provoditi sljedeće specifične mjere zaštite:
1. održavati udaljenosti u socijalnom kontaktu na način da se klijent smjesti dijagonalno od vozača, i to na stražnje sjedalo iza suvozača;
2. izbjegavati nezaštićeni kontakt s putnicima i njihovim stvarima (prtljagom), prilikom rukovanja s prtljagom koristiti jednokratne PVC rukavice, zamoliti putnike da prekriju nosi i usta maramicom ukoliko kašlju;
3. tijekom voženje osigurati adekvatnu ventilaciju;
4. osigurati da u vozilu ima dovoljno papirnatih maramica, PVC rukavica te dezinfekcijskih sredstava;
5. osigurati da u vozilu ima dovoljno maramica za čišćenje površina u automobilu kao i POS uređaja;
6. između klijenata raditi stanke od barem 15 minuta i tada ako vremenske prilike dopuštaju, provjetriti vozilo;
7. održavati higijenu svog neposrednog radnog prostora - vozačkog mjesta i kabine tako da povremeno prebrišu površine koje se često dotiču rukama sa sredstvom za dezinfekciju površina ili dezinfekcijskim maramicama.

III. Poslodavci su dužni obavijestiti i educirati zaposlenike o samoj bolesti i preporukama/ općim i specifičnim mjerama zaštite. Poslodavci su dužni osigurati uvjete rada koji podrazumijevaju dostatne količine sapuna i jednokratnih ubrusa u sanitarnim čvorovima, redovito čišćenje prostora dezinfekcijskim sredstvima, te organizirati normalno funkcioniranje poslovnih procesa u prostorima tvrtke (kod većih taxi prijevoznika i u pozivnim centrima).

IV. Pružatelji usluge taxi prijevoza dužni su mjere propisane ovom Odlukom imati istaknute na vidljivom mjestu u svojim vozilima kojima pružaju usluge. Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke.

V. Stožeri civilne zaštite dužni su osigurati provedbu i nadzor provođenja mjera iz ove Odluke

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Narodnim novinama".

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -