Root » » Splitska vrata: Arheološka baština Brača i Šolte

Splitska vrata: Arheološka baština Brača i Šolte

Objavio: BracOnline | 30. 01. 2020.

Splitska vrata arheološka baština Brača i Šolte izložba slike otok Brač Online
Noć muzeja - Splitska vrata: Arheološka baština Brača i Šolte, izložba fotografija - Split, Stjepana Gunjače 3 (Muzej hrvatskih arheoloških spomenika) - 31.01.2020. - ulaz je slobodan.

18h-01h - Splitska vrata: arheološka baština Brača i Šolte
Izložba fotografija obuhvaća relevantne arheološke lokalitete na Braču i Šolti, a prikazuje važnost kulturne baštine ovih dvaju otoka kroz novi kontekst i do sada nepoznate vizure prapovijesnih gradina, ranokršćanskih i srednjovjekovnih crkava i samostana. Izložba je realizirana kroz suradnju autora fotografija Zorana Alajbega i više kustosice Nikoline Urode.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -