Root » , » Zlatna formula ča-kaj-što postala kulturno dobro

Zlatna formula ča-kaj-što postala kulturno dobro

Objavio: BracOnline | 18. 12. 2019.

Selca otok Brač slike
Povjerenstvo za nematerijalnu baštinu Ministarstva kulture RH donijelo Rješenje kojim se Zlatna formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što proglašava kulturnim dobrom!

"Nakon više od 35 godina autorstva i promicanja Zlatne formule hrvatskoga jezika ča-kaj-što konačno je Povjerenstvo za nematerijalnu baštinu Ministarstva kulture RH donijelo Rješenje kojim se ona proglašava kulturnim dobrom, te stavlja na štićenu Nacionalnu listu nematerijalne baštine. Ovo je velika vijest za hrvatski jezik i kulturu, identitet i politiku - jer Zlatna formula hrvatskoga jezika ča-kaj-što ujedinjuje Hrvatsku (jezično, identitetski, kulturološki i politički) na ravnotežan i plemenit način, istinski je integrira i upire u njenu budućnost" - rekao je autor projekta, književnik i diplomat Drago Štambuk, koji zlatnu formulu promiče i kroz svoju manifestaciju Croatia Rediviva ča-kaj-što u Selcima.

Izvor: Selca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -