Root » » Nautical Info Service Croatia

Nautical Info Service Croatia

Objavio: BracOnline | 06. 08. 2019.

Download Nautical Info Service Croatia za Android i iOS slike otok Brač Online
Nautički informacijski servis (nIS) je višejezična besplatna aplikacija za pametne telefone namijenjena zapovjednicima jahti, voditeljima brodica, ribarima, roniocima, kupačima i drugim osobama koji provode vrijeme uz obalu i na moru. nIS je razvijen kako bi korisnik aplikacije mogao dati lučkim kapetanijama i drugim službama sigurnosti plovidbe i suzbijanja onečišćenja mora, a posebice službi traganja i spašavanja na moru, bitne i detaljne podatke na jednostavan i brz način, ali i da bi korisniku u svakom trenutku i na svakom mjestu bili lako dostupni podaci bitni za njegovu vlastitu sigurnost na moru i uz obalu.

nIS omogućuje pozivanja telefonskog broja za prijavu pogibelji, hitnosti ili sigurnosti, 195 (MRCC Rijeka), uz automatsku dostavu lokacije pozivatelja putem SMS poruke, što u bitnome smanjuje vrijeme potrage za unesrećenima.

Preuzmite aplikaciju i prijavljujte sve prekršaje na moru. Jednostavno je a prijaviti možete i anonimno.

Download Nautical Info Service Croatia za Android i iOS.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -