Root » » Razrješenja, imenovanja i premještaji u Hvarskoj biskupiji

Razrješenja, imenovanja i premještaji u Hvarskoj biskupiji

Objavio: BracOnline | 01. 07. 2019.

biskup mons. Petar Palić Argumenti HKR slike otok Brač Online
Odlukom hvarskoga biskupa mons. dr. Petra Palića došlo je do razrješenja i imenovanja nekih svećenika na našem otoku.

Mladi župnik župe sv. Petra u gradu Supetru don Toni Plenković, ujedno biskupski vikar za otok Brač i dekan Bračkoga dekanata, razriješen je službi na Braču i imenovan župnikom katedralne župe sv. Stjepana I., pape i mučenika, u Hvaru. Supetarski župnik na odlasku, još je prošle godine, 26. svibnja, položio je prisegu pred mnoštvom vjernika i u nazočnosti biskupa trootočke biskupije mons. Palića u crkvi Gospe Karmelske u Bolu, kojom je i službeno preuzeo službu biskupskoga vikara za naš otok. Poslije nešto više od godinu dana mladi svećenik iz Svirača prestat će s obavljanjem te službe koju će preuzeti novi biskupski vikar za otok i novi brački dekan svećenik don Ivica Huljev poslije župničkih službi u Komiži i Velom Selu.

Župnik župe sv. Jeronima u Pučišćima i upravitelj župe sv. Antuna opata u Pražnicama mr. don Pavao Gospodnetić razriješen je službe župnika u tim župama i imenovan župnikom gradske župe sv. Petra u Supetru i upraviteljem župe sv. Jelene Križarice u Škripu. Don Pavao, svećenik na odlasku, bio je imenovan župnikom u Pučišćima i upraviteljem župe u Pražnicama 2015. godine. Njemu tada povjerene župe preuzet će novi pučiški župnik i upravitelj župe u Pražnicama don Ivica Huljev.

Svećenik don Ljubomir Galov razriješen je nakon više godina službe župnika župe Gospe Karmelske u Nerežišćima, župe sv. Fabijana i Sebastijana u Donjem Humcu i župe Uznesenja BDM u Blacima te je imenovan za župnika župe sv. Stjepana I. u Starom Gradu i upraviteljem župe sv. Mihovila arkanđela u Dolu na Hvaru. Župe u kojima je obnašao službe preuzet će svećenik don Marko Plančić iz Staroga Grada koji će osim toga biti i upravitelj župe Bezgrešnoga začeća BDM u Dračevici.

Ostali brački svećenici za sada nisu obuhvaćeni premještajima a što znači da ostaju na svojim službama. Svećenik don Jure Martinić obnašat će i nadalje župničku službu u Postirima, Dolu i Splitskoj, gdje ga je postavio tadašnji hvarski biskup mons. Slobodan Štambuk. U Postira je došao 2015. godine nakon župničkih službi u župama sv. Jurja muč. u Brusju i sv. Kuzme i Damjana u Velome Grablju na otoku Hvaru. Svećenik don Jakša Rubinić i dalje će župničku službu vršiti u župi Uznesenja Marijina u Sutivanu i Pohođenja Marijina u Mircima. Svećenik don Tonči Kusanović ostaje i dalje župnik u Milni, Ložišćima i Bobovišćima, a svećenik don Andro Ursić župničku službu nastavit će vršiti u rodnoj župi Gospe Karmelske u Selcima. Mons. Ante Jelinčić iz Postira razriješen je službe sužupnika župe sv. Ivana Krstitelja i umirovljen.

Izvor: Brač Danas

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -