Root » , » Projekt Opremanje društvenog doma Retond u Donjem Humcu

Projekt Opremanje društvenog doma Retond u Donjem Humcu

Objavio: BracOnline | 11. 07. 2019.

Odlukom o odabiru LAG natječaja za provedbu tipa operacije 3.3.1. LRS LAG-a Brač "Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu", projekt "OPREMANJE DRUŠTVENOG DOMA "RETOND" U DONJEM HUMCU" nalazi se na trećem mjestu rang liste i odabran je za dodjelu potpore u max. iznosu od 148.250,00 kuna.

Izvor: Facebook Općina Nerežišća - Nerežišća, Donji Humac, Dračevica
Projekt Opremanje društvenog doma Retond Donji Humac slike otok Brač Online

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -