Root » , » U Supetru svečano proslavljen blagdan sv. Viktora

U Supetru svečano proslavljen blagdan sv. Viktora

Objavio: BracOnline | 02. 05. 2019.

Sv. Viktor procesija Supetar slike otok Brač Online
Božji puk grada Supetra okupio se u četvrtak 2. svibnja oko groba svetoga Viktora mučenika u crkvi Navještenja Marijina gdje je proslavljen svečev blagdan. Sv. Viktor suzaštitnik je grada i župe sv. Petra. Svečeva raka nalazi se ispod glavnoga oltara župne crkve čiji su zemni ostaci doneseni u grad Supetar iz rimskih katakombi na Mali Uskrs 1853. godine po odobrenju pape Pija IX. peligom "Godibile"...

Više na portalu Brač Danas.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -