Root » , » Nerežišća: Plaćanja bez naknade u poštanskom uredu

Nerežišća: Plaćanja bez naknade u poštanskom uredu

Objavio: BracOnline | 15. 05. 2019.

Plaćanja bez naknade u poštanskom uredu Općina Nerežišća slike otok Brač Online
Od 14.05.2019. u poštanskom uredu 21423 Nerežišća svoje račune za grobnu i komunalnu naknadu možete plaćati BEZ NAKNADE.

Rezultat je to pozitivne politike Općine Nerežišća koja je potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji s Hrvatskom poštom d.d.

Poštanski uredi već su desetljećima mjesta na kojima korisnici najradije plaćaju svoje račune. Poštujući tu tradiciju i vodeći računa o određenoj uštedi, nadamo se da će građani prepoznati i podržati ovu odluku.

Izvor: Općina Nerežišća - Nerežišća, Donji Humac, Dračevica Facebook

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -