Root » , » Postavljena zvona na novoj preslici župne crkve u Bolu

Postavljena zvona na novoj preslici župne crkve u Bolu

Objavio: BracOnline | 20. 04. 2019.

Postavljena zvona na novoj preslici župne crkve Bol otok Brač Online slike
Postavljena su zvona na novoj preslici župne crkve u Bolu, i to u petak 12. travnja, desetak dana poslije postavljanja preslice na krovištu te bolske crkve. Time je završen posao na projektu obnove dotrajale preslice koja je zbog svoje narušenosti uslijed vremena bila opasna za prolaznike, a kako se župna crkva nalazi u središtu mjesta, prionulo se žurno zamjeni dotrajale preslice, što je i učinjeno 9. veljače kada je ona skinuta. Nova preslica težine je oko 2,5 tone, izrađena u dva komada, a postavili su je djelatnici kameno-klesarskoga pogona "Ufo Bianco" iz Selaca.

Različiti donatori te brojne fizičke i pravne osobe sudjelovale su u projektu izrade nove preslice i obnovi zvona. Među pravnim subjektima valja istaknuti Općinu Bol koja je darovala 40.000 kuna i Hvarsku biskupiju koja je pomogla sa 60.000 kuna. Brojni mještani u Bolu, znani i neznani donatori, uključili su se materijalnom pomoći te je prikupljeno potrebnih 200.000 kuna.

Bolsku crkvu Gospe Karmelske počela je graditi obitelj Vusio 1668. godine uz sudjelovanje obitelji Andreis, a u njezino podizanje bili su uključeni i imućniji Boljani. Dovršena je 1788. godine.

Izvor: Brač Danas

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -