Root » , » Križanje na cesti D113 za buduću Pretovarnu stanicu Brač

Križanje na cesti D113 za buduću Pretovarnu stanicu Brač

Objavio: BracOnline | 07. 02. 2019.

križanje na državnoj cesti D113 Gornji Humac - Selca prema budućoj Pretovarnoj stanici Brač slike otok Brač Online
Pogledajte kako izgleda dovršeno križanje na državnoj cesti D113 Gornji Humac - Selca prema budućoj Pretovarnoj stanici Brač (brdo Košer kod Gornjeg Humca) u sustavu Županijskog centra za gospodarenje otpadom.

Facebook Marino Kaštelan - načelnik općine Pučišća:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -