Root » , , » Donesen proračun Općine Bol za 2019. godinu

Donesen proračun Općine Bol za 2019. godinu

Objavio: BracOnline | 11. 02. 2019.

Bol otok Brač slike
Nakon što je predstavila proračun za 2019. godinu općinarima, Općina Bol, turistička Meka na našemu otoku, donijela je isti krajem prošle godine na 12. sjednici Općinskoga vijeća sa 7 glasova ZA i 2 PROTIV. Prema proračunu te Općine, planirani prihodi za 2019. godinu iznose 32 milijuna i 113 tisuće kuna, dok se rashodi očekuju u jednakome iznosu. Uoči donošenja odluke o prihodima i rashodima općine za 2019. godinu vijećnici su imali mogućnost podnijeti amandmane na izneseni prijedlog bolskoga proračuna.

Načelnik Tihomir Marinković usvojio je prijedlog da se smještaj i prehrana đaka Srednje škole u Đačkom domu sufinancira sa 215 tisuća kuna. Istu će se školu za nabavku novih tableta sufinancirati iznosom od 62 tisuće kuna prema amandmanu ravnateljice te škole Sani Bodlović. Osnovnoj školi Bol povećat će se uplata za 20 tisuća kuna za potrebe njezina uređenja nakon prelaska u staru zgradu. Centar za kulturu dobit će 30 tisuća kuna više od planiranog, pa će proračun te ustanove iznositi ukupno 650 tisuća kuna. Općina će novčano pomoći i otvoreno prvenstvo Bola u tenisu s 50 tisuća kuna. Prema povećanim izdvajanjima rashod će se povećati za ukupno 432 tisuće kuna. Dok se s jedne strane povećavaju rashodi, smanjit će se na nekim drugim stavkama. Tako će, između ostaloga, izdvajanje općine za uređenje bolskoga kina ostati na 400 tisuća kuna, umjesto planiranoga povećanja za 100 tisuća, dok će se za uređenje Zavičajnoga muzeja odvojiti samo 118 tisuća kuna.

Na sjednici Opoćinskoga vijeća poručeno je da se proračunom za ovu godinu nikome neće smanjiti uobičajena davanja iz proračuna. U ovoj godini Općina Bol planirala je započeti izgradnju novoga groblja kao važnoga projekta, zatim Vatrogasnoga doma, nabavku vatrogasnih vozila te početi s uređivanjem novih općinskih ureda u zgradi na Loži i s uređenjem potkrovlja Dječjega vrtića. Za navedene investicije planira se dignuti bankovni kredit u iznosu od 4 milijuna kuna. Od komunalnoga usluga planirana je dobit od 8 milijuna kuna.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -