Root » » 10 hrvatskih otoka u programu energetske tranzicije

10 hrvatskih otoka u programu energetske tranzicije

Objavio: BracOnline | 18. 02. 2019.

slike otok Brač Online
Tajništvo za čistu energiju na EU otocima objavilo je danas popis 26 europskih otočkih zajednica čime je i službeno pokrenuta njihova tranziciju prema čistim izvorima i oblicima energije. Među 26 izabranih otoka našlo se čak 10 hrvatskih otoka: 7 otoka cresko-lošinjskog arhipelaga (Cres, Ilovik, Lošinj, Male Srakane, Susak, Unije i Velike Srakane) te Brač, Hvar i Korčula.

Hvar i Korčula:
slike otok Hvar Online slike otok Korčula Online

Facebook Tonino Picula:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -