Root » , » Grad Supetar treći grad po visini naknada za djecu

Grad Supetar treći grad po visini naknada za djecu

Objavio: BracOnline | 29. 01. 2019.

Dječji vrtić Mrvica Supetar slike otok Brač Online
Grad Supetar treći je grad u Hrvatskoj po visini naknada za djecu. Prvo dijete dobit će 4.000,00 kuna, drugo 6.000,00 kuna a treće i svako sljedeće 10.000,00 kuna, javio je HRT u ponedjeljak 28. siječnja u podnevnome dnevniku. U izvještaju HRT je naveo kako je grad Supetar u sklopu projekta "Sritna dica – sritan grad" pokrenuo niz novčanih potpora.

Prema riječima prve žene grada Supetra Ivane Marković, grad je u suradnji sa županijom osigurao svim osnovnoškolcima besplatne knjige i radne bilježnice.

Ove godine grad je uveo i radna mjesta asistenata u radu s vrtičkom djecom s poteškoćama u razvoju. Gradski vrtić ove godine pohađa 163 djece različita uzrasta, dok je nešto djece ostalo i neupisano. Kako javlja supetarska gradonačelnica, grad je pronašao dodatne prostore za vrtićku djecu u zgradi nekadašnje tvrtke Komunalno društvo Grad gdje će po uređenju biti smještene dvije nove grupe. U prilogu podnevnoga dnevnika objavljeno je i da grad Supetar obiteljima s četvero i više djece bez osiguranoga stambenoga smještaja pomaže djecu vrtičke dobi s 1.000,00 kuna, srednjoškolce s 500,00 kuna a studente s 2.000,00 kuna.

HRT video.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -