Root » , , » Privremeno zatvaranje ceste Supetar - Splitska

Privremeno zatvaranje ceste Supetar - Splitska

Objavio: BracOnline | 15. 01. 2019.

Privremeno zatvaranje ceste radovi na cesti
Nastavljaju se radovi na proširenju zavoja prema Splitskoj, Poddionica Malačnica.

Ovim putem Vas obavještavamo da će od 16.01. 2018. pa narednih 6 radnih dana biti zatvorena županijska cesta 6161 (Supetar - Splitska) svakim radnim danim u vremenu od 08h - 10h i u vremenu od 11h - 13h.

Kao obilazni pravac određuje se pravac Supetar - Nerežišća - Škrip - Splitska.
Privremeno zatvaranje ceste Supetar - Splitska slike otok Brač Online

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -