Root » , » Nerežišća: Svečano otkrivanje kartozida

Nerežišća: Svečano otkrivanje kartozida

Objavio: BracOnline | 15. 12. 2018.

Kartozid Općine Nerežišća slike otok Brač Online
Kartozid Općine Nerežišća su dana 14.12.2018. svečano i službeno otvorili dr. sc. Ivan Landek, specijalni savjetnik u kabinetu ravnatelja DGU-a i općinski načelnik Svemir Obilinović.

Svečanosti su prisustvovali i načelnik sektora za državnu izmjeru dr. sc. Marijan Marjanović, voditeljica Ispostave za katastar nekretnica Supetar Irena Mikačić, izaslanica župana SDŽ Danica Baričević, zamjenica općinskog načelnika Općine Nerežišća Katarina Štambuk, načelnik Općine Sutivan Ranko Blažević i predsjednik Općinskog vijeća Općine Nerežišća Nenad Kuščević.

Trošak izrade i montažu kartozida u cijelosti je financirana Državne geodetske uprave.

Facebook Općina Nerežišća - Nerežišća, Donji Humac, Dračevica:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -