Root » , » Grad Supetar uveo sustav automatske naplate parkirališta u cijelom gradu

Grad Supetar uveo sustav automatske naplate parkirališta u cijelom gradu

Objavio: BracOnline | 04. 12. 2018.

parking Supetar slike otok Brač Online
Grad Supetar je započeo primjenu svoje strategije Pametnog grada. Među prvim rješenjima je uvođenje sustava automatske naplate parkirališta u cijelom gradu.

Odluka o uvjetima korištenja i načinu naplate usluge parkiranja na javnim parkiralištima (Službeni glasnik Grada Supetra 19/18) – LINK.

Odluka o određivanju javnih parkirališta pod naplatom i zona parkiranja i Zaključak o određivanju naknada za korištenje usluga parkiranja (Službeni glasnik Grada Supetra 20/18) – LINK.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -