Root » » Suhozidi službeno na listi UNESCO-ove kulturne baštine

Suhozidi službeno na listi UNESCO-ove kulturne baštine

Objavio: BracOnline | 30. 11. 2018.

Suhozidi službeno na listi UNESCO-ove kulturne baštine slike otok Brač Online
Brojni suhozidi plod su stoljetnog ljudskog rada. Nastali su slaganjem lomljenog kamena u 'suho' koji se uzimao neposredno ili prikupljao krčenjem zemlje kako bi se izdvojila obradiva površina.

Upravo je umijeće suhozidne gradnje uvršteno na prestižni popis UNESCO-ove kulturne baštine. Suhozidnu gradnju zajednički su kandidirali Hrvatska, Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Španjolska, Slovenija i Švicarska.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -