Root » , , » Radovi pri kraju: Priprema za asfaltiranje prometnice Nerežišća - Vela Farska

Radovi pri kraju: Priprema za asfaltiranje prometnice Nerežišća - Vela Farska

Objavio: BracOnline | 22. 11. 2018.

Priprema za asfaltiranje prometnice Nerežišća - Vela Farska slike otok Brač Online
U tijeku su pripremni radovi za asfaltiranje prometnice Nerežišća - Vela Farska čime će Brač dobiti novi i najkraći prometni spoj između sjeverne i južne strane otoka.

Županijska uprava za ceste Split je prethodnih godina rekonstruirala županijsku cestu od Bola do Murvice, izgradila dvije dionice ceste Nerežišća - Vela Farska duljine oko 7,5 kilometara i sada završava radove na III. dionici, dugačkoj 3745 metara.

To je sve dio županijske ceste ŽC 6191 Nerežišća–Vela Farska–Murvica–Bol, ukupne duljine oko 20 kilometara, a koja predstavlja najkraći spoj sjeverne i južne strane otoka Brača.

Asfaltiranje bi trebalo biti gotovi do kraja prosinca ove godine, a rok za završetak svih radova je veljača 2019. U izradi je i idejni projekt za posljednju dionicu od uvale Vela Farska do Murvice, u duljini oko 5,5 kilometara, a početak građenja te dionice se predviđa 2020. godine. Podršku ovome projektu dala je i Vlada na nedavnoj sjednici u Hvaru.

facebook Općina Nerežišća - Nerežišća, Donji Humac, Dračevica:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -