Root » , , , , » Početak radova na rekonstrukciji i proširenju krivina na cesti Supetar - Splitska

Početak radova na rekonstrukciji i proširenju krivina na cesti Supetar - Splitska

Objavio: BracOnline | 29. 11. 2018.

Početak radova na rekonstrukciji i proširenju krivina na cesti Supetar - Splitska slike otok Brač Online
Započeli su radovi na rekonstrukciji i proširenju opasnih krivina na cesti 6161. Radovi će se izvoditi na predjelima "Malačnica" i "Babin-laz" za koje su i predviđena sredstva u proračunu Županijske uprave za ceste,koji su ujedno i investitori ovog projekta. Ukupna vrijednost investicije je 2,4 mil kuna. Za ostala dva zavoja (Punta Barakadela i Vela i Mala Lučica ) dokumetacija je pri kraju i biti će uvršetni u naredni proračun.

Facebook Ivana Marković:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -