Root » , , » Nerežišća i Donji Humac: Pripremni radovi za asfaltiranje cesta

Nerežišća i Donji Humac: Pripremni radovi za asfaltiranje cesta

Objavio: BracOnline | 25. 11. 2018.

Pripremni radovi za asfaltiranje cesta Nerežišća slike otok Brač Online
Nakon radova na unaprjeđenju elektroenergetske i vodovodne infrastrukture u Nerežišćima u tijeku je priprema za asfaltiranje.

Pripremni radovi za asfaltiranje cesta Donji Humac slike otok Brač Online
I u Donjem Humcu je sve spremno za asfaltiranje na dionici od "Stagnice" do "Pijace"...

Facebook Općina Nerežišća - Nerežišća, Donji Humac, Dračevica:--

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -