Root » , » Dračevica: Uređenje poljskih putova

Dračevica: Uređenje poljskih putova

Objavio: BracOnline | 02. 11. 2018.

Uređenje poljskih putova Dračevica slike otok Brač Online
Završeni su radovi na uređenju poljskog puta na području Dračevice, od kapelice Srca Isusova prema "Zečića lozju".

Facebook Općina Nerežišća - Nerežišća, Donji Humac, Dračevica:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -