Root » , » Božićnica i povoljni parking za umirovljenike Grada Supetra

Božićnica i povoljni parking za umirovljenike Grada Supetra

Objavio: BracOnline | 29. 11. 2018.

Božićnica Supetar slike otok Brač Online
Grad Supetar i ove godine dodijeljuje Božićnice! Svim umirovljenici sa područja Grada Supetra, čije mirovine ne prelaze iznos od 1.500,00 kn podijeliti će se Božićnica u iznosu od 200,00 kn, a umirovljenicima čije su mirovine od 1.500,00 kn do 2.000,00 kn Božićnica u iznosu od 100,00 kn.

Također, Grad Supetar je donijelo Odluku da svi umirovljenici, vlasnici osobnih vozila imaju pravo na 50 % umanjenu godišnju karta na svim otvorenim parkiralištima sa prebivalištem u neposrednoj blizini zone parkiranja za koje sa karta od odnosi.

Facebook Ivana Marković:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -