Root » » Supetranin Ivica Pavišić dobitnik nagrade Nikola Tesla

Supetranin Ivica Pavišić dobitnik nagrade Nikola Tesla

Objavio: BracOnline | 27. 10. 2018.

Supetranin Ivica Pavišić dobitnik nagrade Nikola Tesla slike otok Brač Online
Nakon raspisanog javnog natječaja za dodjelu nagrade Nikola Tesla za 2017. godinu u ured HRS-a pristigle su dvije kandidature. Jedna za dodjelu Godišnje nagrade Nikola Tesla te jedna za dodjelu Nagrade za životno djelo Nikola Tesla.

Na temelju ovih prijedloga Izvršni odbor HRS-a donio je jednoglasno odluku:
- Nagrada za životno djelo Nikola Tesla za 2017. godinu dodjeljuje se Ivanu Pavišiću, 9A2BW (RK Vidova Gora).
- Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2017. godinu dodjeljuje se Marku Perniću, 9A8MM (RK Pazin).

Facebook Hrvatski Radioamaterski Savez:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -