Root » , » Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima

Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima

Objavio: BracOnline | 13. 10. 2018.

Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima Sutivan slike otok Brač Online Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima Sutivan slike otok Brač Online
U organizaciji Nike Ugrin, Anamarije Paradinovć, Ronilačkog centra Draulik iz Mline i općine Sutivan od 24.-28.09.2018. u Kavanjinovim dvorima u Sutivanu, odvijala se radionica izrade biokugli. Napravljeno je 10 000 kugli uz pomoć gospodina Petronija Tasića iz Ronilačkog centra Draulik u Milni, članova Centra za rehabilitaciju "Fra Ante Sekelez" iz Vrlike koji skrbi za osobe s intelektualnim teškoćama, u pratnji psihologinje Marike Tadić Vujić i likovne terapeutkinje Branke Vuco Marić, učenika i učiteljica područne škole Sutivan, članova Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sutivan, komunalne grupe, Turističke zajednice Sutivan, Udruge Maskalete, mještana, te načelnika gospodina Ranka Blaževića, koji su omogućili realizaciju ovog projekta.

Projekt se sastoji od 2 dijela. Prvi dio je ekološka akcija čišćenja podmorja od glomaznog otpada, stakla i plastike, koja se održala 13.10.2018. u 10h u Sutivanu (luka), a drugi dio je tretiranje mora uz pomoć biokugli s efektivnim mikroorganizmima, točnije oko 80 vrsta različitih mikrobnih kultura (bakterije mliječne kiseline, fotosintetske bakterije, kvasaci, aktinomicete i plijesni).

Cilj ovoga projekta je da se na prirodan i bezopasan način uklone štetne tvari iz mora uz pomoć biokugli koje su sposobne svojim biokemijskim procesima, sve štetne tvari iz mora pretvoriti u zdrave i korisne. Primarno djelovanje efektivnih mikroorganizama je sposobnost stvaranja organskih kiselina, enzima, antioksidansa, te ostalih produkata metabolizma pomoću kojih se složene organske tvari razlažu u jednostavne anorganske spojeve od kojih neke služe kao hrana biljkama.
Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima Sutivan slike otok Brač Online Ekološka akcija čišćenja podmorja i tretiranje onečišćenog morskog dna efektivnim mikroorganizmima Sutivan slike otok Brač Online

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -