Root » » Croatia Island Trophy

Croatia Island Trophy

Objavio: BracOnline | 09. 10. 2018.

Croatia Island Trophy slike otok Brač Online
Od 14. do 17. listopada na Braču, Hvaru i Visu će se održati humanitarno-sportska manifestacija "Croatia Island Trophy" s oko 150 osoba iz francuskog javnog života, većinom žena, što će pridonijeti popularnosti turističke Hrvatske u Francuskoj.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -