Root » , » Top 10 pješčanih plaža u Hrvatskoj

Top 10 pješčanih plaža u Hrvatskoj

Objavio: BracOnline | 21. 09. 2018.

Zahvaljujući svom velikom putovanju po plažama, BeachRex.com donosi listu najljepših i najzanimljivijih pješčanih plaža u Hrvatskoj.

Plaža Grabov rat u Bolu na otoku Braču je po BeachRex.com među 10 najlijepših pješčanih plaža u Hrvatskoj.

Video na YouTube:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -