Root » , » Stipendiranje učenika Klesarske škole u Pučišćima

Stipendiranje učenika Klesarske škole u Pučišćima

Objavio: BracOnline | 28. 09. 2018.

Klesarska škola Pučišća, otok Brač slike
Općina Pučišća je raspisala Natječaj za stipendiranje učenika Klesarske škole u Pučišćima u školskoj godini 2018./2019. Rok je do 19.10.2018.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -