Root » , » Poruka načelnika Marina Kaštelana povodom Svetoga Jere

Poruka načelnika Marina Kaštelana povodom Svetoga Jere

Objavio: BracOnline | 28. 09. 2018.

Poruka načelnik Marino Kaštelan Sveti Jere Pučišća slike otok Brač Online
"Ove godine uz blagdan Sv. Jere višestruko slavimo. Obilježavamo Dan Općine Pučišća i 25 godina njenog postojanja u neovisnoj Republici Hrvatskoj.

Obilježavamo i sjajnu obljetnicu 150 godina od utemeljenja čitaonice "Hrvatski skup", prve na otoku i prve u Dalmaciji koja je ponijela hrvatsko ime. Također, slavimo 30 godina osnutka Narodne knjižnice „Hrvatski skup“ koja je današnji sljednik te prve čitaonice. Od ove godine, na prijedlog župana Blaženka Bobana i naša Županija uzela je za zaštitnika Sv. Jerka Dalmatinca kako su ga lijepo nazivali naši stari tako da po prvi put Splitsko-dalmatinska županija i Općina Pučišća zajedno slave svoj dan i ujedno 25 godina postojanja.

Neću govoriti o svih 25 godina Općine Pučišća, ali ću rado zahvaliti svima onima koji su svoj trud, znanje i sposobnosti uložili u njen napredak kroz sve ove godine. Osobito hvala mojim prethodnicima na dužnosti općinskog načelnika, svim vijećnicima u ovih 25 godina i svim djelatnicima općinske uprave. O Čitaonici ovdje također neću govoriti, ali ću se rado pohvaliti da smo u ovoj prigodi tiskali obljetničku knjigu autora i urednika prof. Josipa Vrandečića, a koju ćemo predstaviti na posebnoj svečanosti u subotu. Obje velike godišnjice od srca čestitam ravnateljici Narodne knjižnice Zorki Martinić.

U ovoj prigodi, pokušat ću s Vama podijeliti dojmove o proteklih godinu dana i o važnijim aktivnostima koje su obilježile to razdoblje. Također, pokušat ću iznijeti i neke planove Općine Pučišća i viđenja prioriteta za budućnost.

Među najznačajnije događaje u proteklih godinu dana svakako treba uvrstiti donošenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 04. svibnja 2018. o financiranju projekta izgradnje i uređenja prometnica Supetar - Pučišća – Povlja – Sumartin kojim zaključkom su širom otvorena vrata za izgradnju prve dionice ceste Pučišća - Povlja, projektiranje nastavka te ceste do Povalja i rekonstrukcije postojećih županijskih cesta Supetar - Pučišća i Povlja - Selca. Taj Zaključak je samo kruna na višegodišnjim naporima koje smo zajedno sa Županijom, Županijskom upravom za ceste i susjednom Općinom Selca učinili da bi danas, evo bili u situaciji da govorimo o tome hoće li radovi početi na proljeće ili u jesen sljedeće godine.

Sveukupna vrijednost projekta procijenjena je na 187.293.255,00 kn, a za prvu fazu izgradnje ceste Pučišća-Povlja koja je procijenjena na oko 32 milijuna kuna, imamo sve potrebne dozvole, otkupljeno zemljište, pozitivno rješenje Ministarstva zaštite okoliša od prije 20-tak dana i studiju izvodljivosti u završnoj fazi izrade. Početkom listopada najavljen je sastanak u Ministarstvu prometa na kojem će se definirati daljnji koraci i konkretni rokovi raspisivanja natječaja za radove na toj prvoj dionici.

Drugo što je svakako vrijedno izdvojiti je dovršetak radova na izgradnji jugoistočne obale u luci Pučišća. Ovaj projekt Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije vrijedan oko 14.5 milijuna kuna pokrenuli smo početkom 2012. godine, u jesen 2016. su započeli radovi, a sada se još samo čeka tehnički pregled i uporabna dozvola. Ovo je bio najveći projekt Lučke uprave u posljednje dvije godine i jedan od najvećih u čitavoj povijesti Općine Pučišća.

Puštanjem u rad trafostanice dovršena je i procrpnica Česminova vala, projekt Vodovoda Brač od životnog interesa za čitav istočni dio otoka vrijedan oko 5.5 milijuna kuna. I tu se uskoro očekuje tehnički pregled i izdavanje uporabne dozvole. Županijski dom zdravlja dovršio je radove uređenja zubne ambulante u Pučišćima u vrijednosti od oko pola milijuna kuna a sličan iznos uložile su Hrvatske šume u proboj 2.5 km nove šumske prometnice prema pastirskom naselju Kruška. Na tom projektu preostalo je samo uređenje gornjeg stroja ceste.

Upravo su u tijeku radovi na dovršetku prve faze dogradnje Klesarske škole u koji projekt je do sada uloženo oko 2.6 milijuna kuna, a ova investicija Splitsko-dalmatinske županije procjenjuje se na ukupno 7.5 milijuna kuna. Nadamo se da će se prihvatiti prijedlog Općine Pučišća i da će se na tematskoj sjednici Vlade posvećenoj otocima koja će se u listopadu održati na Hvaru, donijeti i poseban zaključak o potpori ovom projektu i Klesarskoj školi općenito.

Općina je u ovoj godini dovršila asfaltiranje ukupno 6.500 m2 nerazvrstanih cesta, a do kraja godine se planira asfaltirati još oko 1.900 m2 cesta u Pražnicama i Gornjem Humcu. Betonirano je preko 2.5 km poljskih puteva. Dovršili smo uređenje igrališta u Gornjem Humcu, parka u Pražnicama i opremanje Društvenog doma, također u Pražnicama.

Kao veliki uspjeh Općine u protekloj godini izdvojio bih ugovaranje 7.536.800,00 kn iz EU fonda za ruralni razvoj za potrebe izgradnje 3.8 km nerazvrstane ceste od državne ceste D113 do Pretovarne stanice Brač na brdu Košer kod Gornjeg Humca. Javna nabava je u tijeku, a Odluka o odabiru izvođača donijet će se slijedeći tjedan. Istovremeno, Hrvatske ceste su ugovorile izgradnju križanja na koje se spaja ta cesta i u tijeku je uvođenje izvođača u posao vrijedan nešto manje od milijun kuna.

Od početka ove godine ugovorili smo ukupno 8.722.813,00 kn sufinanciranja iz različitih izvora i to za projekt druge faze uređenja trga u Gornjem Humcu, za projekt uređenja plaže Treće lučice, za adaptaciju dječeg vrtića u Pučišćima, za projektnu dokumetaciju društvenog centra u Parku hrvatskih branitelja, za radove na uređenju mula na Solinama i za cestu prema odlagalištu otpada. Osim iz EU fondova, sredstva smo osigurali i od Ministarstva regionalnog razvoja, Ministarstva demografije te Splitsko-dalmatinske županije. Svima njima, osobito Županiji, ovom prilikom još jednom veliko hvala što su prepoznali i podržali naše projekte.

U suradnji s Hrvatskim cestama smo za izgradnju rotora u Pražnicama došli do faze izdavanja lokacijske dozvole, a za izgradnju cjevovoda od pučiške vodospreme do rotora, Vodovod Brač je upravo je ove dane ishodio lokacijsku dozvolu. Za sanaciju odlagališta Košer smo u fazi glavnog projekta za građevinsku dozvolu, a isto vrijedi i za plažu Treće lučice na kojoj su već provedena istražna geomehanička bušenja. Pripremljeni su glavni projekti za uređenje dvorišta Dječjeg vrtića u Gornjem Humcu te za sanaciju ribarnice i kule Aquila u Pučišćima.

Novu mrtvačnicu s pogrebnom dvoranom dovršili smo i blagoslovili još prošle godine uz blagdan Sv. Jere.

Uz sve nabrojane javne investicije posebno me veseli aktivnost privatnih ulagača. Otvaranje kamenoloma Duboka je u fazi istražnih radova, a kamenolomu Kalina kod Gornjeg Humca je polovinom ove godine odobreno eksploatacijsko polje. Sunčana elektrana, također kod Gornjeg Humca snage 9.9 MW je u fazi lokacijske dozvole. Aerodrom Brač d.o.o. je još lani dovršio prvu fazu produljenja uzletno-sletne staze, a u ovoj godini su provedeni geomehanički istražni radovi, radi se studija utjecaja na okoliš i studija izvodljivosti za drugu fazu produljenje staze do konačnih 2.400 m. Time bi ovaj aerodrom mogao primati avione tipa Airbus 320 i Boeing 737 serije 700 i 800 kapaciteta do 180 putnika. Pratit ćemo i dalje sve potrebe investitora i nastojati im biti podrška u ovom velikom projektu. U tom kontekstu predložili smo i donošenje posebnog zaključka Vlade RH o podršci ovom ulaganju.

Rekonstrukcija bivšeg odmarališta na Solinama je u fazi građevinske dozvole, a obnova Hotela Palača Dešković je u tijeku i bit će dovršena do početka sljedeće turističke sezone. Ta i brojna manja ulaganja u smještajne kapacitete trebala bi već za godinu - dvije značajno promijeniti skromne brojke u turizmu koje, usprkos dugogodišnjem i neprekidnom trendu rasta još uvijek daleko zaostaju za gotovo svim ostalim bračkim općinama. Ove godine imat ćemo tek oko 35.000 noćenja što je ipak 6% više nego lani, dvostruko više nego prije 5, a čak trostruko više nego prije 10 godina.

Za ozbiljniji iskorak prema turizmu, kronično nam nedostaju značajniji smještajni kapaciteti. Veći kapaciteti znače jače turističke subjekte, bolju promociju destinacije, veće prihode i posljedično veća ulaganja u prateću turističku infrastrukturu. Zbog toga nam je izuzetno važno najveće pojedinačno ulaganje u Općini Pučišća, ono u Turističku zonu u uvali Luke ukupne procijenjene vrijednosti preko milijardu kuna. Do sada je ta zona kapaciteta 700 kreveta uvrštena u PPSDŽ, PPUO Pučišća, u ljeto prošle godine donesen je urbanistički plan uređenja, a na jesen je dovršen i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš. Otkupljeno je zemljište, uređene su međe te je pokrenut postupak utvrđivanja granica pomorskog dobra. U ovoj godini Općina je temeljem ugovora o financiranju s investitorom izradila dokumentaciju i dobila lokacijsku dozvolu za pristupnu cestu duljine 1.8 km s infrastrukturom te izradila glavni građevinsko-prometni projekt i projekte instalacija vodoopskrbe, elektroopskrbe, telekomunikacija i javne rasvjete. Prošli mjesec je dovršen javni uvid u parcelacijske elaborate koji su predani na ovjeru u katastar nakon čega može započeti postupak izvlaštenja i pribavljanja građevinske dozvole za tu pristupnu cestu. Investitor paralelno dovršava dokumentaciju za izdavanje lokacijske dozvole za objekte i prometnice u samoj zoni. Kontakti s investitorom, tvrtkom Luke Jadrana, održavaju se na dnevnoj bazi, a tako će i ostati do samog dovršetka kompleksa i dolaska prvih gostiju.

Pojačana gospodarska aktivnost odrazila se pozitivno i na naš proračun, a pozitivan utjecaj na našu Općinu imala je i porezna reforma odnosno izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave. Revizijom baze podataka i izmjenom nekih odluka o općinskim porezima također smo povećali osnovne prihode koje smo onda usmjerili dijelom na općinski udio u sufinanciranju odobrenih projekata, a dijelom na mjere iz našeg relativno skromnog socijalnog programa. Uvedene su stipendije za polaznike Klesarske škole, povećana su izdvajanja za jednokratne novčane pomoći, subvencionirana autobusna linija za učenike obuhvatila je dodatno i naselja Pražnica i Gornji Humac, nabavljene su radne bilježnice za sve polaznike OŠ Pučišća. Nešto više sredstava mogli smo odvojiti i za vatrogastvo, predškolski odgoj, za našu Narodnu knjižnicu, za kulturne i sportske programe.

Ono što nam preostaje za riješiti je sve veći problem sa logističkim praćenjem ovakve razine aktivnosti od strane općinske uprave. Projekte znamo pripremiti i bez većih problema uspijevamo za njih osigurati sredstva, ali sve češće dolazimo u problem sa kašnjenjem u njihovoj provedbi. Zbog toga držim da je daljnje ulaganje u mlade, kvalitetne ljude koji će biti spremni ostati tu na otoku i sutra preuzeti upravljanje, ne samo u općinskoj upravi, nego i u svim drugim bitnim segmentima javnog života, najvažniji izazov koji nas čeka. Držim da su projekti koje provodimo dobar način ulaganja u mlade, u njihova buduća radna mjesta, ali i u bolju društvenu i komunalnu infrastrukturu. Brža i kvalitetnija cestovna, pomorska i zračna prometna povezanost na otoku, unutar općine i prema kopnu, također je bitan čimbenik u donošenju odluke o ostanku kod svakog mladog čovjeka.

Osim toga, mislim da moramo svi zajedno uložiti dodatne napore za očuvanje i dizanje na višu razinu svega vrijednog što smo naslijedili. Prvenstveno mislim na kamenarsku tradiciju, Jadrankamen, male obrtnike i poduzetnike u kamenarstvu koji su preživjeli i iskovali se u kriznim vremenima pa sve do Klesarske škole koja je već godinama brend u čitavom svijetu, ali se ipak bori s manjkom učenika. Trebaju nam i jaka Knjižnica, jako vatrogasno društvo, trebaju nam sportske i kulturne udruge koje sve teže pronalaze nove članove koji su spremni na osobno odricanje radi zajedničkog cilja i opće društvene koristi. Sve su to bitne sastavnice zdravog i prosperitetnog života jedne zajednice. Mladi će ostati i stvarati obitelji ako budu mogli raditi u svojoj struci, napredovati u karijeri, riješiti svoje stambeno pitanje, ali također bitno im je da opća razina društvenog života bude na primjerenoj razini i da atmosfera u zajednici bude pozitivna.
A ta atmosfera ozbiljno je narušena podjelama izazvanim krizom u Jadrankamenu od prije 6-7 godina. Ovog ponedjeljka održana je 28. sjednica Odbora vjerovnika Jadrankamena na kojoj smo imali otvaranje ponuda potencijalnih ulagača. Naime, nakon dužeg perioda mirovanja, na proljeće se ponovno probudio interes nekoliko ozbiljnih ulagača među kojima je najzvučnije ime tvrtke Kamen iz Pazina, ali vrlo ozbiljan interes iskazao je i jedan američki ulagač našeg porijekla. Ne mogu ovdje još govoriti o detaljima, ali sve su naznake da bi Jadrankamen konačno mogao izaći iz stečaja i nastaviti uspješno poslovati s novom vlasničkom strukturom. Mislim da ne treba puno elaborirati koliko bi to značilo za gospodarstvo Općine Pučišća, ali, možda još i važnije, za opću klimu među ljudima, za popravljanje narušenih međuljudskih odnosa.
Svjestan dubine tog problema i tereta koji on predstavlja za budućnost zajednice, i naš župnik nas je ove dane javno pozvao da u popravljanju tih odnosa pokušamo raditi svakodnevne, male korake koji će nas u konačnici, polako dovesti do željenog cilja. Sa time se apsolutno slažem, jer i kaplja, kad je česta kamen dube. Uostalom, da tih malih koraka nije bilo u ovih šest godina, ne bi se u Pučišćima danas moglo živjeti. No, rekao sam to i župniku, govorim to i ovdje, smatram da je sazrelo vrijeme i da se treba odlučiti i za veće korake. Stoga, ovim putem, sa ovoga mjesta, u svoje osobno ime, ali vjerujem i u ime većine razumnih ljudi bez obzira kojoj političkoj opciji pripadali, bez obzira kako su se tih mučnih dana i mjeseci svrstavali, bez obzira koga su tada podržavali, poručujem: vrijeme je za iskorak. Mi smo na njega spremni. Ja sam spreman.
Jer, uvjeren sam danas i duboko u to vjerujem sve ove godine da nitko od naših sumještana u toj našoj tragediji, u tom našem malom ratu nije smišljeno i namjerno radio ni protiv radnika, ni protiv mjesta, ni protiv Jadrankamena. Uvjeren sam da nitko, usprkos svemu izrečenom i učinjenom, nije svjesno rušio temelje naše opstojnosti radi svoga ili bilo čijeg trećeg interesa. Rekao bih da se radilo o različitom viđenju rješenja istog, teškog problema, o dijametralno različitim metodama oko kojih smo se sukobljavali i oko kojih se ni danas ni za sto godina vjerojatno ne bi složili.

Ostaje nam samo pitanje, je li to dovoljan razlog za isključivost danas i sutra i za sto godina? Je li to razlog da se ne možemo zajednički okrenuti budućnosti? Mislim da nije i nadam se da smo svi toga svjesni.

Ako nam je cilj tada bio isti, a vjerujem da jest, ako nam je cilj danas isti, a vjerujem da jest i ako smo to spremni jedni drugima priznati, a uistinu želim vjerovati da jesmo, onda mislim da razloga za isključivost nema. Možemo i dalje različito misliti, možemo se politički boriti za naše stavove, možemo raspravljati, ali možemo i moramo razgovarati. Ugledajmo se u primjer osnivača Hrvatskog skupa od prije 150 godina, okupimo se oko onoga što nam je svima zajedničko i u interesu generacija koje dolaze krenimo zajedno naprijed!

S tim mislima i s tom porukom, svima rado čestitam Sv. Jeru, Dan Općine Pučišća!".

Marino Kaštelan - načelnik općine Pučišća Facebook:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -