Root » , » Druga faza nadogradnje Aerodroma Brač

Druga faza nadogradnje Aerodroma Brač

Objavio: BracOnline | 22. 09. 2018.

Nadogradnja zračne luke Brač, koja se planira završiti do 2021. godine predviđa produljenje piste na sa 1760 na 2400m, te proširenje iste sa 30m na 45m. Isto tako se planira rekonstrukcija putničkog terminala, sa ciljem da se zadovolje prostorni i komforni zahtjevi za simultani prihvat i otpremu tri zrakoplova veličine kao Boeing 737-800 ili Airbus 320.
Druga faza nadogradnje Aerodroma Brač slike otok Brač Online

Izvor: airport-brac.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -