Root » » Brač Airport: Pregovori sa AirSerbia

Brač Airport: Pregovori sa AirSerbia

Objavio: BracOnline | 22. 09. 2018.

Brač Airport Pregovori sa AirSerbia slike otok Brač Online
U proteklim danima su obavljeni kvalitetni kontakti sa novom Upravom AirSerbia, sa ciljem da se na skorom sastanku ponovno ispitaju mogućnosti i opravdanje za letove između Beograda i otoka Brača.

Do sad je iskazan veliki interes za ovom linijom dok je Turistička zajednica Bol obavila kvalitetnu prezentaciju destinacije na sajmu u Beogradu.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -