Root » , , » Betoniranje nove dionice poljskog puta Pražnica - Dubrova

Betoniranje nove dionice poljskog puta Pražnica - Dubrova

Objavio: BracOnline | 19. 09. 2018.

Betoniranje poljski put Pražnica - Dubrova slike otok Brač Online
Radna atmosfera na betoniranju nove, 400 m duge dionice poljskog puta Pražnica - Dubrova, dana 19.09.2018.

Facebook Marino Kaštelan - načelnik općine Pučišća:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -