Root » , , , » Besplatne radne bilježnice za sve polaznike OŠ Pučišća

Besplatne radne bilježnice za sve polaznike OŠ Pučišća

Objavio: BracOnline | 01. 09. 2018.

besplatni udžbenici OŠ Pučišća slike otok Brač Online
Spremno za preuzimanje! Besplatne radne bilježnice za sve polaznike Osnovne škole Pučišća mogu se preuzeti u PUČIŠĆIMA (zgrada Općine) 03.-06.09.2018. (PON-ČET) od 08-12h, GORNJEM HUMCU (Hrvatski dom) 07.09.2018. (PET) od 08-10h i PRAŽNICAMA (prizemlje Društvenog doma) 08.09.2018. (SUB) od 08-10h.

Napomene: Radne bilježnice preuzimaju isključivo roditelji odnosno skrbnici i trebaju kod preuzimanja znati da li dijete polazi izborni predmet iz talijanskog jezika. Radne bilježnice mogu se preuzeti u sva tri mjesta u navedenim terminima bez obzira na prebivalište učenika, a nakon toga u zgradi Općine Pučišća radnim danom od 08-12h. Školski udžbenici koje nabavlja Županija preuzimat će se u školi na početku školske godine, a dodatno ćete o načinu preuzimanja biti obaviješteni putem službenih mrežnih stranica i oglasnih ploča OŠ Pučišća.

Facebook Marino Kaštelan - načelnik općine Pučišća:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -