Root » , » Završena obnova dvorane u Povljima

Završena obnova dvorane u Povljima

Objavio: BracOnline | 05. 08. 2018.

nova dvorana Povlja slike otok Brač Online
Prije dvije godine smo sramežljivo krenuli u obnovu dvorane zadružnog doma u Povljima na način da smo izmijenili prozore i očistili godinama nataloženo smeće i raslinje. Isključivo trudom, angažmanom i radom lokalne udruge Fortuna, radovi su polako, ovisno o financijskim mogućnostima napredovali, a sve je kulminiralo u trenutku kada smo izmijenili stari krov zgrade. Tada, kada je bila sanirana vlaga, odnosno prodor vode u prostor krenulo se je u završnu fazu uređenja ovog vrijednog prostora. Osim dvorane, Općina Selca u ovom prostoru ima i nekoliko vrijednih poslovnih prostora koji su trenutno u najmu.

U uređenje ovog prostora je uloženo milijun kuna, a osim Općine i udruge Fortuna sudjelovali su brojni pojedinci i poduzeća kojima ćemo se zahvaliti na primjeren način prilikom svečanog otvorenja dvorane.

Izvor: Selca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -