Root » , » Pučišća: Predstavljanje knjige Bračka japjenica

Pučišća: Predstavljanje knjige Bračka japjenica

Objavio: BracOnline | 22. 06. 2018.

Predstavljanje knjige Bračka japjenica - Pučišća slike otok Brač Online
Predstavljanje knjige Bračka japjenica - Pučišća, dvorana Porat - 22.06.2018., 21h.

Predstavljači: prof. dr. sc. Ivo Šimunović, prof. dr. sc. Josip Vrandečić, Sanda Hržić

U programu sudjeluju:
- majstor graditelj Joze Martinić Meštreante
- dr. sc. Lucija Puljak, ravnateljica OŠ Pučišća
- učenici OŠ Pučišća
- klapa Volat

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -