Root » , » Postira: ADMIRALOVI ZAPISI 2, Što je istina

Postira: ADMIRALOVI ZAPISI 2, Što je istina

Objavio: BracOnline | 10. 03. 2018.

Predstavljanje knjige ADMIRALOVI ZAPISI 2, Što je istina - Postira slike otok Brač Online
Predstavljanje knjige ADMIRALOVI ZAPISI 2, Što je istina - Postira, Pasturalni centar - 10.03.2018., 19h.

Knjigu će u multimedijskom iskazu predstaviti autor, admiral Davor Domazet-Lošo.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -