Root » » Biskupsko ređenje imenovanoga hvarskog biskupa mons. dr. Petra Palića

Biskupsko ređenje imenovanoga hvarskog biskupa mons. dr. Petra Palića

Objavio: BracOnline | 12. 03. 2018.

Mons. Petar Palić novi bračko-hvarsko-viški biskup slike otok Brač Online
Biskupsko ređenje imenovanog hvarskog biskupa mons. dr. Petra Palića bit će u ponedjeljak 30.04.2018., u 10:30 sati, u gradu Hvaru, u katedrali Sv. Stjepana I., pape i mučenika.

Glavni zareditelj bit će mons. Želimir Puljić, zadarski nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, a suzareditelji mons. Slobodan Štambuk, apostolski administrator Hvarske biskupije, i mons. Mate Uzinić, dubrovački biskup.

HRT video.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -