Prvi ovogodišnji snijeg na otoku Braču

Objavio: BracOnline | 25. 02. 2018.

Snijeg pada na otoku Braču, ali se samo zadržava na višim djelovima otoka Brača - 25.02.2018.

Vidova gora, PHOTO BY Jerski:
snijeg Vidova gora slike otok Brač Online snijeg Vidova gora slike otok Brač Online
snijeg Vidova gora slike otok Brač Online snijeg Vidova gora slike otok Brač Online

Nerežišća, PHOTO BY Jerski:
snijeg Nerežišća slike otok Brač Online snijeg Nerežišća slike otok Brač Online

Trolokve - Dol, PHOTO BY Pero Antunović:
snijeg Trolokve Dol slike otok Brač Online

Gornji Humac, PHOTO BY Facebook Gornji Humac:
snijeg Gornji Humacsnije slike otok Brač Online snijeg Gornji Humac slike otok Brač Online

Novo Selo, PHOTO BY Antonija Politeo:
snijeg Novo Selo slike otok Brač Online

Selca, PHOTO BY Ivana Vuković:
snijeg Selca slike otok Brač Online snijeg Selca slike otok Brač Online

Facebook VIDEO BY Jerski:


Facebook VIDEO BY Jakov Klinčić:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -