Root » , » Zaručnički tečaj priprave za ženidbu u Supetru

Zaručnički tečaj priprave za ženidbu u Supetru

Objavio: BracOnline | 26. 01. 2018.

Zaručnički tečaj priprave za ženidbu Supetar slike otok Brač Online
Ovaj i sljedeći vikend, 26. i 27. siječnja te 2. i 3. veljače, u župi sv. Petra u gradu Supetru organizira se zaručnički tečaj priprave za sakrament ženidbe. Tečaj se održava u 18.30 sati u župnoj kući. Svi koji planiraju crkveno slavlje sakramenta ženidbe obvezno moraju pohađati zaručnički tečaj.

Crkvena je to priprava na crkveni brak. Ne bi trebala biti čudna obveza sudjelovanja u toj pripravi kao što je priprava obvezna i za slavlje, odnosno pristupanje drugim sakramentima. Mnogi valjda nisu zaboravili pripravu za slavlje sakramenta ispovijedi, prve pričesti, krizme... Nakon zaručničkoga tečaja dobija se potvrda o pohađanju toga tečaja koju teba priložiti u župu gdje se namjerava sklopiti crkveni brak.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -