Root » , , , , » Općina Selca: Javni poziv za poljoprivrednike

Općina Selca: Javni poziv za poljoprivrednike

Objavio: BracOnline | 28. 01. 2018.

masline slike otok Brač Online
Pozivaju se zainteresirani vlasnici OPG-a da do 09. veljače 2017. godine dostave Općini Selca (JUO) svoje potrebe za sadnim materijalom (sadnicama maslina, vinove loze, višanja, agruma i sl).

Sufinanciranje sadnica (maslina, vinova loza i voćke) će se izvršiti po principu: Općina Selca 1/3, Splitsko - dalmatinska županija 1/3 i individualni poljoprivredni proizvođač sudjeluje u sufinanciranju s 1/3 ukupnih troškova.

Sufinanciranje će se odobriti samo onom poljoprivrednom proizvođaču koji je upisan u Upisnik poljoprivrednih proizvođača i za sadnju najmanje 0,1 ha a plaćanje će se izvršiti nakon provedenog postupka.

Zainteresirane osobe osim zamolbe prilažu i preslik iskaznice OPG-a.

OPĆINSKI NAČELNIK
Ivan Marijančević

Izvor: Selca.HR

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -