Root » , , , , , , , » Informativne radionice LAG Brač za mala poljoprivredna gospodarstva

Informativne radionice LAG Brač za mala poljoprivredna gospodarstva

Objavio: BracOnline | 25. 01. 2018.

LAG Brač lokalne radionice Selca Bol Milna Sutivan slike otok Brač Online
Lokalna akcijska grupa Brač, poznatija kao LAG Brač sa sjedištem u Supetru nastavlja s provedbom svoje lokalne razvojne strategije. Informativna radionica kao priprema za provedbu prvih natječaja na LAG razini u 2018. godini za mala poljoprivredna gospodarstva bit će održana u ponedjeljak 29. siječnja u zgradi općinske vijećnice u Selcima u 16 sati, a zatim u 18.30 sati u Centru za kulturu u Bolu. U srijedu 31. siječnja ekipa LAG Brač održat će radionice u Centru za kulturu u Milni u 16 sati, a u Sutivanu u 18.30 sati u tamošnjoj mjesnoj knjižnici.

Prema informacijama iz Lokalne akcijske grupe Brač, tema prve radionice je provedba mjere 1.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava", a riječ je o tipu operacije sukladnom mjeri 6.3.1. Programa ruralnoga razvoja Republike Hrvatske. Prema najavama voditelja tih radionica, prihvatljivi korisnici mjere su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi, a ulaganje se odvija na području LAG-a Brač.

Iz poduzetne Lokalne akcijske grupe javljaju da će sudionici na radionici imati priliku detaljnije se upoznati s ciljevima i prihvatljivim aktivnostima, kriterijima izbora te postupcima za prijavu i dodjelu sredstava na LAG natječajima.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -