Root » , , , , » Promjene u službama među bračkim svećenicima

Promjene u službama među bračkim svećenicima

Objavio: BracOnline | 17. 12. 2017.

don Andro Ursić Selca slike otok Brač Online
Odlukama koje je potpisao hvarsko-bračko-viški biskup mons. Slobodan Štambuk došlo je do određenih izmjena u službama među bračkim svećenicima koji poslužuju vjernike na našemu otoku. Posebnu službu povjerenika na misije u mjesnoj Crkvi dobio je župnik Nerežišća i Donjega Humca don Ljubomir Galov koji je na toj službi naslijedio mladoga svećenika, rodom iz Milne, don Ivana Jurina koji se nalazi na službi župnoga pomoćnika u Hvaru te župnika u Brusju i Velome Grablju.

Franjevac fra Jakov Prcela, član splitske provincije Presvetoga Otkupitelja, iz samostana u Sumartinu, razriješen je službe župnika u župi Gospe Karmelske u Selcima. Taj će franjevac i nadalje obnašati službu gvardijana u samostanu Sv. Martina biskupa i župnika u Sumartinu. Župničku službu u Selcima preuzeo je dijecezanski svećenik don Andro Ursić koji je do imenovanja obnašao službu župnoga vikara u Selcima. Prije povratka u rodna Selca nalazio se na službi župnika u župi sv. Jeronima u Pučišćima.

"Svima koji su prihvatili spomenute službe iskreno i rado zahvaljujem, a od Boga neka očekuju obilne Božje milosne darove", poručio je svećenicima mons. Štambuk, pastir trootočke biskupije.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -