Home » , , , , » Promjene u službama među bračkim svećenicima

Promjene u službama među bračkim svećenicima

Objavio: Brač Online | 17.12.17 |

don Andro Ursić Selca slike otok Brač Online
Odlukama koje je potpisao hvarsko-bračko-viški biskup mons. Slobodan Štambuk došlo je do određenih izmjena u službama među bračkim svećenicima koji poslužuju vjernike na našemu otoku. Posebnu službu povjerenika na misije u mjesnoj Crkvi dobio je župnik Nerežišća i Donjega Humca don Ljubomir Galov koji je na toj službi naslijedio mladoga svećenika, rodom iz Milne, don Ivana Jurina koji se nalazi na službi župnoga pomoćnika u Hvaru te župnika u Brusju i Velome Grablju.

Franjevac fra Jakov Prcela, član splitske provincije Presvetoga Otkupitelja, iz samostana u Sumartinu, razriješen je službe župnika u župi Gospe Karmelske u Selcima. Taj će franjevac i nadalje obnašati službu gvardijana u samostanu Sv. Martina biskupa i župnika u Sumartinu. Župničku službu u Selcima preuzeo je dijecezanski svećenik don Andro Ursić koji je do imenovanja obnašao službu župnoga vikara u Selcima. Prije povratka u rodna Selca nalazio se na službi župnika u župi sv. Jeronima u Pučišćima.

"Svima koji su prihvatili spomenute službe iskreno i rado zahvaljujem, a od Boga neka očekuju obilne Božje milosne darove", poručio je svećenicima mons. Štambuk, pastir trootočke biskupije.

TEXT BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Oznake mjesta

Bobovisca (26) Bobovisca-na-moru (25) Bol (401) Dol (106) Donji-Humac (50) Dracevica (38) Gornji-Humac (56) Lozisca (71) Milna (166) Mirca (52) Murvica (26) Nerezisca (188) Novo-Selo (32) Obrsje (3) Podhume (3) Postira (423) Povlja (75) Praznica (42) Pucisca (174) Selca (153) Skrip (67) Splitska (73) Sumartin (87) Supetar (415) Sutivan (212)

Brački web

otok Brač Online slike otok Brač Online slike braconline.com.hr otok Brač Online slike otok-brac.info otok Brač Online slike otokbrac.com otok Brač Online slike otokbrac.eu otok Brač Online slike moj-otok.com otok Brač Online slike bracinfo.com otok Brač Online slike otok-brac.hr otok Brač Online slike visitbrac.com otok Brač Online slike zaklada-brac.hr otok Brač Online slike boljani.info otok Brač Online slike postira.hr otok Brač Online slike selca.hr otok Brač Online slike bol.hr otok Brač Online slike sutivan.hr otok Brač Online slike pucisca.hr otok Brač Online slike nerezisca.hr otok Brač Online slike opcina-postira.hr otok Brač Online slike opcinamilna.hr otok Brač Online slike visitsutivan.com otok Brač Online slike touristboard-selca.com otok Brač Online slike airport-brac.hr otok Brač Online slike otok Brač Online slike

Facebook Stranica

Pratite nas

Facebook otok Brač Online slikeTwitter otok Brač Online slikeGoogle Plus otok Brač Online slikeInstagram otok Brač Online slikePinterest otok Brač Online slikeRSS Feeds otok Brač Online slike

Google prevoditelj

Popularno