Home » , » EU projekt Selca kulturno srce Brača

EU projekt Selca kulturno srce Brača

Objavio: Brač Online | 22.10.17 |

EU projekt Didolića dvori Selca slike otok Brač Online
Priprema i provedba integriranog razvojnog programa temeljenog na obnovi kulturne baštine - Selca - kulturno srce Brača, koji se financira uz pomoć operativnog programa konkurentnost i kohezija (EU fondovi), koji ugovor je potpisan krajem prošle godine trenutno je u fazi izvršenja ugovorenih usluga.

Naime usvojenim Planom nabave predviđene su aktivnosti sa zadanim rokovima koje za cilj imaju prikupljanje nedostatne dokumentacije za prijavu projekta na B fazu, odnosno realizaciju i to u prvoj polovini sljedeće 2018. godine.

Trenutno je ugovorena izrada kompletne dokumentacije koja uključuje projektiranje nekretnine Didolića dvori, Parka Tolstoj, Crkve Krista Kralja i Crkve Gospe Karmelske.

S obzirom da je Općina Selca u međuvremenu uknjižila i Narodni dom "Sokolanu" u Selcima, za istu samostalno pripremamo potrebnu dokumentaciju kako bi mogli i ovaj vrijedan objekt prijaviti za obnovu.

Kako bi stekli bolji uvid u sve ono što radimo, u sklopu ovog projekta ugovorili smo izradu sljedeće dokumentacije:

Potrebna studijska dokumentacija:
- Studija izvodljivosti s analizom troškova i koristi
- Plan upravljanja kulturnom baštinom Općine Selca
- Idejno rješenje za Sustav praćenja posjetitelja
- Komunikacijska strategija integriranog programa kulturne baštine Općine Selca

Potrebna projektna dokumentacija:
- Idejni projekt - Z-5584 - Didolića Dvori
- Ispitivanje konstrukcije - Z-5584 - Didolića Dvori
- Arhitektonski snimak - Z-5584 - Didolića Dvori
- Geotehnički elaborat - Z-5584 - Didolića Dvori
- Konzervatorski elaborat - Z-5584 - Didolića Dvori
- Idejni projekt rekonstrukcije - Z-5584 - Didolića Dvori
- Glavni projekt rekonstrukcije- Z-5584 - Didolića Dvori
- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Z-5584 - Didolića Dvori
- Projekt uređenja okoliša - Z-5584 - Didolića Dvori
- Projekt opreme - Turistički info centar - Z-5584 - Didolića Dvori - Turistički info centar
- Projekt opreme - Spomen sobe Didolić i Kukučin, izložbeni galerijski prostori - Z-5584 - Didolića Dvori - izložbeni galerijski prostori Arheološkog nalazišta "Bunje"
- Projekt opreme - Multifunkcionalna dvorana s radionicama - Z-5584 - Didolića Dvori
- Projekt opreme - Restoran s terasom - Z-5584 - Didolića Dvori
- Projekt opreme - Suvenirnica i trgovina autohtonih proizvoda - Z-5584 - Didolića Dvori - Suvenirnica i trgovina autohtonih proizvoda
- Projekt opreme - Referentna zbirka knjiga Josipa Tabaka - Z-5584 - Didolića Dvori
- Geodetski projekt - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Ispitivanje konstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Arhitektonski snimak - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Konzervatorski elaborat - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Idejni projekt rekonstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Glavni projekt rekonstrukcije - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Projekt uređenja okoliša - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Projekt opreme - Z-5876 - Crkva Gospe Karmelske
- Geodetski projekt - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Ispitivanje fizike zgrade - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Ispitivanje stabilnosti stubišta - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Arhitektonski snimak - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Konzervatorski elaborat - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Idejni projekt rekonstrukcije - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Glavni projekt rekonstrukcije - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Izvedbeni projekt s troškovnicima - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Projekt uređenja okoliša - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Projekt opreme - RST-1527 - Crkva Krista Kralja
- Geodetski projekt - Park Tolstoj - Hortikultura
- Geotehnički elaborat - Park Tolstoj - Hortikultura
- Elaborat ispitivanje stabilnosti zidova - Park Tolstoj - Hortikultura
- Arhitektonski snimak - Park Tolstoj - Hortikultura
- Snimak stanja hortikulture - Park Tolstoj - Hortikultura
- Idejni projekt rekonstrukcije i uređenja - Park Tolstoj - Hortikultura
- Glavni projekt rekonstrukcije i uređenja - Park Tolstoj - Hortikultura
- Izvedbeni projekt s troškovnicima - Park Tolstoj - Hortikultura
- Projekt hortikulture - Park Tolstoj - Hortikultura
- Projekt dječjeg igrališta - Park Tolstoj - Dječje igralište
- Projekt opreme - pozornica na otvorenom - Park Tolstoj - Pozornica na otvorenom
- Upravljanje projektom - Z-5584 - Didolića Dvori

Izradu projektno tehničke dokumentacije obnove najzahtjevnije zgrade "Didolića dvora" izrađuje Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Da smo na dobrom putu potvrdila je u Središnja agencija za financiranje i ugovaranje projekata EU-a (SAFU), koja je obavila reviziju poslovanja i nije utvrdila nikakva odstupanja odnosno nepravilnosti.

Kroz ovaj projekt planira se revitalizirati, obnoviti i staviti u funkciju iznimno vrijedna općinska imovina koja godinama stoji prazna, devastirana i napuštena. Vrijednost ugovorene dokumentacije iznosi 2.734.225,00 HRK, a prve procjene B faze (realizacije projektnih aktivnosti) iznose cca. 65-70 milijuna kuna.

Također vrijedi napomenuti da EU sufinancira plaće djelatnika koji su aktivno uključeni u realizaciju projekta, plaću načelnika kao voditelja projekta s 50%, a plaće stručnih službi (pročelnik, računovotkinja i voditelja komunalne službe s 30%).

Ubrzo ćemo vas detaljnije obavijestiti o svoj do sada izrađenoj projektno - tehničkoj dokumentaciji kao i rezultatima projektiranja Didolića, Parka Tolstoj, Crkava i Narodnog doma Sokolane s nešto opširnijim opisom predviđenih novih sadržaja koji se planiraju izgraditi i staviti u upotrebu u nadolazećem razdoblju.

Izvor: Selca.HR

Oznake mjesta

Bobovisca (27) Bobovisca-na-moru (27) Bol (448) Dol (112) Donji-Humac (56) Dracevica (49) Gornji-Humac (63) Lozisca (74) Milna (188) Mirca (56) Murvica (26) Nerezisca (207) Novo-Selo (34) Obrsje (3) Podhume (3) Postira (442) Povlja (86) Praznica (46) Pucisca (189) Selca (173) Skrip (71) Splitska (77) Sumartin (98) Supetar (444) Sutivan (222)

Brački web

BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BolInfo.HR

Facebook stranica

Pratite nas

Facebook otok Brač Online slikeTwitter otok Brač Online slikeGoogle Plus otok Brač Online slikeInstagram otok Brač Online slikePinterest otok Brač Online slikeRSS Feeds otok Brač Online slike

Google prevoditelj

Popularno