Home » , » Supetar: Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor

Supetar: Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor

Objavio: Brač Online | 23.8.17 |

Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor - predavanje uz prezentaciju - Supetar slike otok Brač Online
Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor - predavanje uz prezentaciju - Supetar, galerija Ivan Rendić - 23.08.2017., 21h.

Ahilej je najveći grčki junak u ratu s Trojancima. Kad ga je Agamemnon povrijedio, povukao se bojnoga polja, što je uzrokovalo poraze i nevolje za grčku vojsku. Homer nam je u Ilijadi prikazao te događaje, a Nazor je 1942. godine objavio mali spjev "Ahilejeva srdžba" u kojemu osobitim poetskim nabojem opisuje junakove emocije i postupke.

Oznake mjesta

Bobovisca (27) Bobovisca-na-moru (27) Bol (448) Dol (112) Donji-Humac (56) Dracevica (49) Gornji-Humac (63) Lozisca (74) Milna (188) Mirca (56) Murvica (26) Nerezisca (207) Novo-Selo (34) Obrsje (3) Podhume (3) Postira (442) Povlja (86) Praznica (46) Pucisca (189) Selca (173) Skrip (71) Splitska (77) Sumartin (98) Supetar (445) Sutivan (222)

Brački web

BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BolInfo.HR

Facebook stranica

Pratite nas

Facebook otok Brač Online slikeTwitter otok Brač Online slikeGoogle Plus otok Brač Online slikeInstagram otok Brač Online slikePinterest otok Brač Online slikeRSS Feeds otok Brač Online slike

Google prevoditelj

Popularno