Home » , » Supetar: Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor

Supetar: Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor

Objavio: BračOnline | 23.8.17 |

Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor - predavanje uz prezentaciju - Supetar slike otok Brač Online
Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor - predavanje uz prezentaciju - Supetar, galerija Ivan Rendić - 23.08.2017., 21h.

Ahilej je najveći grčki junak u ratu s Trojancima. Kad ga je Agamemnon povrijedio, povukao se bojnoga polja, što je uzrokovalo poraze i nevolje za grčku vojsku. Homer nam je u Ilijadi prikazao te događaje, a Nazor je 1942. godine objavio mali spjev "Ahilejeva srdžba" u kojemu osobitim poetskim nabojem opisuje junakove emocije i postupke.
Podjelite na:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -

Pratite nas

Google prevoditelj

Facebook stranica