Root » , » Supetar: Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor

Supetar: Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor

Objavio: BracOnline | 23. 08. 2017.

Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor - predavanje uz prezentaciju - Supetar slike otok Brač Online
Olga Perić - Srdžba Ahilejeva i Vladimir Nazor - predavanje uz prezentaciju - Supetar, galerija Ivan Rendić - 23.08.2017., 21h.

Ahilej je najveći grčki junak u ratu s Trojancima. Kad ga je Agamemnon povrijedio, povukao se bojnoga polja, što je uzrokovalo poraze i nevolje za grčku vojsku. Homer nam je u Ilijadi prikazao te događaje, a Nazor je 1942. godine objavio mali spjev "Ahilejeva srdžba" u kojemu osobitim poetskim nabojem opisuje junakove emocije i postupke.

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -