Root » , » Škrip: Festival čakavske riči Štefe Pulišelić

Škrip: Festival čakavske riči Štefe Pulišelić

Objavio: BracOnline | 26. 08. 2017.

Festival čakavske riči Štefe Pulišelić - Škrip slike otok Brač Online
Festival čakavske riči Štefe Pulišelić - Škrip, iza Muzeja otoka Brača - 26.08.2017., 20:30h.

Ove godine festival je posvećen ženama u stvaralaštvu Stjepana Pulišelića, sjetiti ćemo se Neve Kežić i Tonke Petrić, a svoje pjesničke uratke predstaviti će nam bračke čakavske pjesnikinje Magdalena Senjković, Ivona Džimbeg, Magda Bonačić Marinković i Mercedes Marinković.

Po završetku pjesničkog dijela večeri organizira se ribarska fešta na pjaci u Škripu, uz srdele, crno vino, kolače škripskih žena i klapu "Mrduja".

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -