Home » , » Klesarska škola u Pučišćima uvrštena u Registar kulturnih dobara

Klesarska škola u Pučišćima uvrštena u Registar kulturnih dobara

Objavio: BračOnline | 2.8.17 |

Klesarska škola Pučišća, otok Brač slike
Pučišća, Umijeće ručnog klesanja kamena u sklopu Klesarske škole

Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Klasifikacija: znanje i vještine
UNESCO zaštita: ne

Oznaka dobra: P-5720

Umijeće ručnog klesanja kamena koje se prenosi u sklopu Klesarske škole u Pučišćima temeljeno je na ručnoj obradi kamena alatima koji su baštinjeni iz antike. U tradicionalne klesarske alate ubrajaju se: mlat (čekić zašiljen s jedne strane), piket (čekić zašiljen s obje strane), macola (klesarski čekić sa dvije ravne plohe), puntarul (zašiljeno dlijeto), šćapadur (odbijač nalik na dlijeto), špuntarjola (gruba zubatka), bučarda (nazubljeni čekić), martelina (fina zubatka), grubo dlijeto, fino dlijeto i gradina (zupčasto dlijeto). Konačni rezultat obrade je kamen različite obrade i funkcije stoga je na Braču očuvan bogati terminološki korpus koji detaljno imenuje finese klesarske baštine.

Klesarska škola u Pučišćima prenosi umijeće ručnog klesanja kamena na nove generacije održavajući tradiciju neprekinutu više od dva tisućljeća.

Izvor: Min-Kulture.HR
Podjelite na:

Brački web

- BracOnline.COM.HR - Otok-Brac.INFO - OtokBrac.COM - Moj-Otok.COM - Bracinfo.COM - Otok-Brac.HR - VisitBrac.COM - Zaklada-Brac.HR - Boljani.INFO - Postira.HR - Selca.HR - Bol.HR - Sutivan.HR - Pucisca.HR - Nerezisca.HR - Opcina-Postira.HR - OpcinaMilna.HR - VisitSutivan.COM - Touristboard-Selca.COM - Airport-Brac.HR - BestofBrac.COM - BolInfo.HR -

Pratite nas

Google prevoditelj

Facebook stranica