Root » , » Klesarska škola u Pučišćima uvrštena u Registar kulturnih dobara

Klesarska škola u Pučišćima uvrštena u Registar kulturnih dobara

Objavio: BracOnline | 02. 08. 2017.

Klesarska škola Pučišća, otok Brač slike
Pučišća, Umijeće ručnog klesanja kamena u sklopu Klesarske škole

Pravni status: preventivno zaštićeno kulturno dobro
Vrsta: nematerijalno kulturno dobro
Klasifikacija: znanje i vještine
UNESCO zaštita: ne

Oznaka dobra: P-5720

Umijeće ručnog klesanja kamena koje se prenosi u sklopu Klesarske škole u Pučišćima temeljeno je na ručnoj obradi kamena alatima koji su baštinjeni iz antike. U tradicionalne klesarske alate ubrajaju se: mlat (čekić zašiljen s jedne strane), piket (čekić zašiljen s obje strane), macola (klesarski čekić sa dvije ravne plohe), puntarul (zašiljeno dlijeto), šćapadur (odbijač nalik na dlijeto), špuntarjola (gruba zubatka), bučarda (nazubljeni čekić), martelina (fina zubatka), grubo dlijeto, fino dlijeto i gradina (zupčasto dlijeto). Konačni rezultat obrade je kamen različite obrade i funkcije stoga je na Braču očuvan bogati terminološki korpus koji detaljno imenuje finese klesarske baštine.

Klesarska škola u Pučišćima prenosi umijeće ručnog klesanja kamena na nove generacije održavajući tradiciju neprekinutu više od dva tisućljeća.

Izvor: Min-Kulture.HR

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -