Root » , , , , , , , , , , » Razrješenja, imenovanja i suspenzija na otoku Braču

Razrješenja, imenovanja i suspenzija na otoku Braču

Objavio: BracOnline | 14. 05. 2017.

Don Milan Šarić Selca slike otok Brač OnlineHvarsko-bračko-viški biskup mons. Slobodan Štambuk potpisao je odluke o razrješenjima i imenovanjima u svojoj biskupiji, a za čitatelje našega portala od posebne su važnosti promjene među svećenicima na našem otoku. Tako je dosadašnji župnik župe Gospe Karmelske u Selcima i sv. Nikole biskupa u Gornjemu Humcu don Milan Šarić odlukom biskupa razriješen tih službi i imenovan za župnika župe Uznesenja Marijina u gradu Visu. On će tu župu preuzeti oko svetkovine Duhova čime će se riješiti problem viškoga dušobrižnika nakon iznenadne smrti mons. Paulina Blaževića, viškoga župnika, 15. siječnja.

Franjevac fra Jakov Prcela iz samostana sv. Martina biskupa u Sumartinu imenovan je župnikom u župi Gospe Karmelske u Selcima. Svećenik don Andro Ursić koji je od 2012. do 2015. godine obnašao službu župnika u Pučišćima, imenovan je župnim pomoćnikom u Selcima.

Svećenik mjesne Crkve don Ante Matulić, zaređen za svećenika 2006. godini, donedavni župnik župa Uznesenja Marijina u Splitskoj, Očišćenja BDM u Dolu i sv. Jelene Križarice u Škripu odlukom biskupa Štambuka je suspendiran, odnosno izrečena mu je crkvena kazna. To znači da je tom svećeniku zabranjeno vršenje svih svećeničkih službi. Prije dolaska na Brač svećenik Matulić vršio je župničku službu u Starome Gradu na Hvaru, a od 2014. godine bio je dekan Hvarskoga dekanata.

Dekretom hvarskoga biskupa župu Uznesenja Marijina u Splitskoj preuzet će svećenik don Pavao Gospodnetić koji i nadalje ostaje župnikom župe sv. Jeronima u Pučišćima.

Župu Očišćenja BDM u Dolu preuzet će svećenik don Jure Martinić koji je ujedno i župnik župe sv. Ivana Krstitelja u Postirima, dok će župu sv. Jelene Križarice u Škripu voditi dekan Bračkoga dekanata i župnik župe sv. Petra apostola u gradu Supetru don Toni Plenković.

Svećenik don Ljubomir Galov razriješen je službe župnika u župi Bezgrešnoga začeća u Dračevici. Nastavit će i dalje obnašati župničku službu u župi Gospe Karmelske u Nerežišćima i župi sv. Joakima i Ane u Donjemu Humcu. Župnikom u Dračevici imenovan je svećenik don Jakša Rubinić, župnik župe Uznesenja Marijina u Sutivanu i Pohođenja BDM u Mircima, a njegovim pomoćnikom umirovljeni svećenik don Ivica Eterović.

TEXT & PHOTO BY: Jadran Bašić

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -