Root » , » More HRT: Brački fjord

More HRT: Brački fjord

Objavio: BracOnline | 27. 05. 2017.

Brački fjord Pučišća ulica Brač slike otok Brač Online
More HRT: Brački fjord

Nakon više od jednog stoljeća u Pučišćima uređuje se i dograđuje obala u naselju. No, kako to često biva na našim otocima s tim nisu svi sretni i zadovoljni. Dio mještana tvrdi kako će se nasipanjem mora i gradnjom molova nepovratno poremetiti strujanje i čistoća mora u pučiškoj vali.

Facebook video:

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -