Root » , » Supetar: Jakša Fiamengo - Božji hlad, predstavljanje zbirke poezije

Supetar: Jakša Fiamengo - Božji hlad, predstavljanje zbirke poezije

Objavio: BracOnline | 27. 04. 2017.


Jakša Fiamengo - Božji hlad, predstavljanje zbirke poezije - Supetar, Narodna knjižnica, 28.04.2017., 20h.
Sudjeluju: Božidar Petrač (predsjednik Društva hrvatskih književnika), Jakša Fiamengo, Lucija Puljak, Gita Dragičević.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -