Root » » Planinarski križni put Hvarske biskupije na otoku Visu

Planinarski križni put Hvarske biskupije na otoku Visu

Objavio: BracOnline | 01. 04. 2017.

Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online Planinarski križni put Hvarske biskupije Vis - Komiža slike otok Brač Online
Petak 31.03.2017. MOLITVENO BDIJENJE pred Presvetim u komiškoj crkvi Gospe Gusarice, procesija sa svjećama i Presvetim prema rivi, blagoslov moru, brodovima, ribarima i pomorcima, i pohrana Presvetog Sakramenta u Novoj crkvi kod Komune.

Subota 01.04.2017. POSTAJE KRIŽNOG PUTA na putu iz Visa prema Komiži:
01. Crkva sv. Jere na Prirovu u Visu
02. Crkva Duha Svetog u Visu
03. Župna crkva Uznesenja BDM – na Spilice (Vis)
04. Crkva sv. Ciprijana i Justine – na Kutu (Vis)
05. Križ na Čunkovici
06. Svetište Gospe od Veloga Sela
07. Crkva sv. Kuzme i Damjana
08. U Čojnom polju
09. Crkva sv. Ante Padovanskog – Prigalija
10. Župna crkva Rođenja BDM – Podšpilje
11. Crkvica sv. Nikole – Podhumlje
12. Pred starom školom u Podhumlju
13. Na Rovnu – pogled prema Biševu
14. Župna crkva sv. Nikole – Muster

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -