Root » , » Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip

Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip

Objavio: BracOnline | 28. 03. 2017.

Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip slike otok Brač Online
Revitalizacija kulturno povijesne cjeline Škrip - Škrip, iza zgrade Bračkog muzeja, 29.03.2017., 18h (u slučaju lošeg vremena prezentacija će se održati u prostorijama Zadružnog doma).

Cilj projekta revitalizacije naselja Škrip je turistička valorizacija istog i stvaranje novog turističkog proizvoda temeljenog na kulturnoj baštini odnosno potrebi očuvanja i kvalitetne prezentacije/interpretacije ruralne baštine i stoljetne kulture života i rada bračkih težaka.

Ostvarenjem ovog projekta, a u suradnji s javnim i privatnim dionicima, dobio bi se dodatan turistički sadržaj Grada Supetra kojim bi se poboljšala kvaliteta turističke ponude Grada te stvorila nova, međunarodno prepoznatljiva, turistička atrakcija.

Idejno rješenje na linku: Grad Supetar.

0 komentara:

Brački web

- braconline.COM.HR - otok-brac.INFO - otokbrac.COM - moj-otok.COM - bracinfo.COM - otok-brac.HR - visitbrac.COM - zaklada-brac.HR - boljani.INFO - postira.HR - selca.HR - bol.HR - sutivan.HR - pucisca.HR - nerezisca.HR - opcina-postira.HR - opcinamilna.HR - visitsutivan.COM - touristboard-selca.COM - airport-brac.HR - bestofbrac.COM - bolinfo.HR - bracdanas.COM -